Hướng dẫn cách thêm bài viết liên quan vào blogspot

Cách thêm bài viết liên quan vào blogspot

Bài viết liên quan là danh sách các bài viết được liệt kê ra mà có nội dung tương tự hoặc liên quan tới bài viết bạn đang xem theo Category, Tag hay tên bài viết. Ngoài ra, bài viết liên quan còn có tên gọi khác trong tiếng anh là Related Posts mà chúng ta thường thấy.

Như các bạn cũng thấy rõ, Bài viết liên quan không chỉ làm cho bài viết của chúng ta đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn. Nó còn giúp cho chúng ta điều hướng người dùng tốt hơn, giúp họ có thể dễ dàng tìm được những bài viết có cùng nội dung hay chủ đề được nó.

Cách bước thêm bài viết liên quan vào blogspot

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger

Bước 2: Ấn vào chủ đề vào phần chỉnh sửa HTML

Bước 3: Các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl F tìm đến <b:defaultmarkup type='Common'>

Bước 4: Copy toàn bộ mã dưới đây dán vào dưới nó

<b:includable id='postTextRelated'>
<div class='postRelated' id='postRelated'>
<script>/*<![CDATA[*/ var relatedTitles = new Array(); var relatedTitlesNum = 0; var relatedUrls = new Array(); function related_results_labels(json) { for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; relatedTitles[relatedTitlesNum] = entry.title.$t; for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') {relatedUrls[relatedTitlesNum] = entry.link[k].href; relatedTitlesNum++; break;}}}} function removeRelatedDuplicates() { var tmp = new Array(0); var tmp2 = new Array(0); for(var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) { if(!contains(tmp, relatedUrls[i])) { tmp.length += 1; tmp[tmp.length - 1] = relatedUrls[i]; tmp2.length += 1; tmp2[tmp2.length - 1] = relatedTitles[i];}} relatedTitles = tmp2; relatedUrls = tmp;} function contains(a, e) { for(var j = 0; j < a.length; j++) if (a[j]==e) return true; return false;} function printRelatedLabels() { var r = Math.floor((relatedTitles.length - 1) * Math.random()); var i = 0; document.write('<ul>'); while (i < relatedTitles.length && i < 20) { document.write('<li><a href="' + relatedUrls[r] + '">' + relatedTitles[r] + '</a></li>'); if (r < relatedTitles.length - 1) { r++; } else { r = 0;} i++;} document.write('</ul>');} /*]]>*/</script>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:i&lt;1'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&amp;max-results=3&quot;' rel='preload'/>
</b:if>
</b:loop>
</b:if>
<b>Bài viết liên quan: </b>
<script>removeRelatedDuplicates(); printRelatedLabels();</script>
</div>
</b:includable>
Phần mình đã đánh dấu màu xanh có thể thay đổi được, max-result = 3. Số 3 là số dòng post liên quan muốn hiển thị, vui lòng điều chỉnh.

Bước 5: Tìm đến thẻ <data:post.body/> và dán code bên dưới vào dưới thẻ <data:post.body/> nhé.

<b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview' data='post' name='postTextRelated'/><script>/*<![CDATA[*/ function insertAfter(tbh,tgt) {var prt = tgt.parentNode; if (prt.lastChild == tgt) {prt.appendChild(tbh);} else {prt.insertBefore(tbh,tgt.nextSibling);}} var tgt = document.getElementById("postBody"); var midAd3 = document.getElementById("postRelated"); var showAd3 = tgt.getElementsByTagName("p"); if (showAd3.length > 0) {insertAfter(midAd3,showAd3[5]);}; /*]]>*/</script>
(midAd3,showAd3[5] mà mình đánh dấu số 5 nghĩa là bài liên quan sẽ xuất hiện sau đoạn thứ 5 nên các bạn điều chỉnh lại. Nếu các bạn để 50 hoặc cao hơn thì nó sẽ cố định ở cuối bài viết nhé!

Lời kết

Các bạn lưu lại và hưởng thụ thành quả của mình. Nếu có thắc mắc hay khiếu nại bản quyền xin vui lòng comment xuống phía dưới để mình biết nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả.

Techzvn.Net

Thư viện thủ thuật Phần mềm - Windows - Android - IOS

Post a Comment

Previous Post Next Post

Thảo Luận

×Close