phpMyAdmin là gì? Truy cập phpMyAdmin trên cPanel Hosting


{tocify} $title={Table of Contents}

phpMyAdmin là gì?

phpMyAdmin là một phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP. Phần mềm được tạo ra giúp cho người dùng quản trị cở sở dữ liệu MySQL thông qua giao diện web. Ngày càng phpMyAdmin được sử dụng phổ biến, và ngày càng gia tăng.


Các tính năng của phpMyAdmin

Các tính năng chung thường được sử dụng trên phpMyAdmin bao gồm:
  • Quản lý và phân quyền người dùng: thêm, sửa, xóa.
  • Quản lý Database: tạo mới, sửa, xóa database.
  • Quản lý bảng (table) trên Database: thêm sửa xóa trên đối với bảng và các row trên bảng.
  • Xuất Nhập dữ liệu: cho phép xuất nhập dữ liệu với nhiều định dạng như QL, XML và CSV.
  • Thực hiện truy vấn các câu lệnh SQL.
  • Sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Cách truy cập vào phpMyAdmin

1. Truy cập phpMyAdmin trên localhost

Sau khi cài đặt thành công XAMPP thì các bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL bằng cách nhập http://localhost:8080/phpmyadmin/ vào thanh địa chỉ hoặc nhập vào nút Admin trên XAMP Control Panel như hình:


2. Truy cập phpMyAdmin trên cPanel Hosting

Các bạn đăng nhâp vào cPanel, sau đó nhấp vào phpMyAdmin trên block DATABASES như hình:


Giao diện quản lý của phpMyAdmin khá trực quan, và dễ dàng sử dụng. Giao diện có thể được chia làm 3 khu vực: 


Trong đó:
  1. Nơi liệt kê các Database, trong mỗi Database là danh sách các Table thuộc Database đó.
  2. Chứa các thẻ quản lý xuất/nhập, phân quyền người dùng, cấu trúc và truy vấn SQL,...
  3. Khu vực liệt kê Table khi Database được chọn, liệt kê Row khi Table được chọn, ...
Chúng ta sẽ đi chi tiết hơn vào việc tạo mới một cơ sở dữ liệu và thao tác trên cơ sở dữ liệu đó ở bài viết tiếp theo.
Techzvn.Net

Thư viện thủ thuật Phần mềm - Windows - Android - IOS

Post a Comment

Previous Post Next Post

Thảo Luận

×Close