Oppo Repair Tool v9.8.70 Premium - Activation Free

Oppo Repair Tool v9.8.70 Premium là một công cụ nhỏ chạy trên máy tính Windows. Nó có thể mở khóa hoặc flash tất cả các thiết bị Oppo chạy trên CPU Qualcomm và MediaTek. Công cụ này rất dễ cài đặt và sử dụng nhưng bạn cần phải kích hoạt công cụ. Và thật may mắn khi trong tệp cài đặt đã bao gôm cả key kích hoạt cho công cụ này.

Oppo Repair Tool v9.8.70 Feature

- Qualcomm Unlock User lock - Remove FRP - Demo Phone unlock - Auto Recover - Manual Recover DOWNLOAD OPPO REPAIR TOOL v9.8.70 Free

Oppo Repair Tool Supported Models

 
 • Oppo A12 -CPH2077 / CPH2083
 • Oppo A11K -CPH2077 / CPH2083
 • Oppo A5s -CPH1909 / CPH1912
 • Oppo A16 -CPH2269
 • Oppo A39 -CPH1605
 • Oppo A83 -CPH1729
 • Oppo A31 -CPH2015 / CPH2073 / CPH2081
 • Oppo A1k -CPH1923
 • Oppo A15 -CPH2185
 • Oppo A15s -CPH2179
 • Oppo A3 China -PADT00 / PADM00
 • Oppo A3 -CPH1837
 • Oppo A71 - CPH1717
 • Oppo A8 -PDBM00
 • Oppo A9 -PCAM10 /CPH1938
 • Oppo A35 -PEFM00
 • Oppo A53 5G -PCEM30
 • Oppo A53S 5G
 • Oppo A54 -CPH2236 /CPH2239 /CPH2241
 • Oppo A55 4G -CPH2325
 • Oppo A55 5G -PEMM00 /PEMM20
 • Oppo A91 China -PCPM00 /PCEM00 /PCPT00
 • Oppo A91 -CPH2021 /CPH2001 /PCPM00
 • Oppo A7x -PBBM00 /PBBT00
 • Oppo A72 5G -PDYM20
 • Oppo A92s -CPH2065VDF /PDKT00 /PDKM00
 • Oppo A93 -CPH2121
 • Oppo A94 -CPH2203 /CPH2205
 • Oppo A95 5G -PELM00
 • Realme 1-CPH1861/CPH1859
 • Realme 3 -RMX1821
 • Realme 3I -RMX1827
 • Realme 6 / 6s -RMX2001
 • Realme 6i -RMX2042/RMX2043
 • Realme 6-RMX2040
 • Realme 7-RMX2151
 • Realme 7 5G-RMX2111
 • Realme 7-RMX2155-RMX2151-RMX216
 • Realme 8_RMX3085
 • Realme C11-RMX2181
 • Realme C12-RMX2189/RMX2185
 • Realme C15 -RMX2186
 • Realme C2-RMX1941-RMX1945
 • Realme C20-RMX3061
 • Realme C21-RMX3201PU
 • Realme C25-RMX3191
 • Realme C3-RMX2020
 • OPPO Reno5 Pro 5G (CPH2201)

 • OPPO Reno 3 5G (PDCM00)
 • OPPO A35 (PEFM00, PEHM00)
 • OPPO Reno 6 Pro (CPH2249)
 • OPPO Reno 6 Pro (PEPM00)
 • OPPO Reno5 Pro (CPH2201)
 • OPPO Reno5 Pro (PDSM00)
 • OPPO Reno5 Pro (PDST00)
 • OPPO Realme X7 Pro (RMX2121PU)
 • OPPO A53 5G
 • OPPO A53s 5G
 • OPPO A55 5G (PEMM00)
 • OPPO A72 5G (PDYM20)
 • OPPO A73 5G (CPH2161)
 • OPPO Realme 8 5G (RMX3241)

How to install and activate

 1. Download file from link
 2. unzip file
 3. run file " Oppo Repair Tool v9.8.70.exe "
 4. Click web icon to conect the internet tool
 5. Activation Key TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
 6. Install all Driver
 7. End. enjoy
 
Techzvn.Net

Thư viện thủ thuật Phần mềm - Windows - Android - IOS

Post a Comment

Previous Post Next Post

Thảo Luận

×Close