Chia Sẻ Bộ Thẻ Meta Chuẩn SEO Mới Nhất 2023

Bộ Thẻ Meta Chuẩn SEO 

(Ảnh) seongon

Thẻ Meta là gì ?

Thẻ Meta là một phần thẻ HTML, nó mô tả trang web của bạn cho các công cụ tìm kiếm. Các thẻ meta chỉ xuất hiện trong mã nguồn của trang và bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra nó. (F12 & Ctrl + U).

Thẻ Meta có thể ảnh hưởng đến cách người dùng nhìn thấy blog của bạn trong kết quả tìm kiếm, thẻ meta chỉ xuất hiện trong phần (<head>) của trang.

Hình minh họa

Dưới đây là bộ thẻ meta chuẩn SEO, các bạn copy rồi thay thế bộ thẻ meta cũ. Nhớ chỉnh sửa các thông tin phù hợp với blog nhé.

Source code

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<!--[ Homepage title ]-->
<title><data:blog.title.escaped/></title>
<b:elseif cond='data:view.search.query'/>
<!--[ Search title ]-->
<title><data:messages.search/>: <data:view.search.query/></title>
<b:elseif cond='data:view.search.label'/>
<!--[ Label title ]-->
<title><data:blog.pageName.escaped/> - <data:blog.title.escaped/></title>
<b:elseif cond='data:view.isArchive'/>
<!--[ Archive title ]-->
<title>Blog archive in: <data:blog.pageName.escaped/></title>
<b:else/>
<title>Blog: <data:blog.title.escaped/></title>
</b:if>
<b:elseif cond='data:view.isError'/>
<!--[ Error title ]-->
<title>Error 404: Not found</title>
<b:else/>
<!--[ SingleItem title ]-->
<title><data:blog.pageName.escaped/> - <data:blog.title.escaped/></title>
</b:if>

<!--[ meta for browser ]-->
<meta charset='UTF-8'/>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=1, minimum-scale=1, maximum-scale=5' name='viewport'/>
<meta content='IE=edge' http-equiv='X-UA-Compatible'/>

<b:if cond='!data:view.isError'>
<!--[ Browser data, description and keyword ]-->
<link expr:href='data:blog.url.canonical' rel='canonical'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription.escaped' name='description'/>
<b:elseif cond='data:view.isSingleItem'/>
<meta expr:content='data:post.snippet.escaped snippet { length: 147, links: false, linebreaks: false, ellipsis: false }' name='description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title' name='description'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title.escaped + ", " + data:blog.pageName.escaped + ", Add_your_addtional_keyword_here "' name='keywords'/>
<b:tag cond='data:view.isPost' expr:href='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' name='link' rel='image_src'/>

<!--[ Generator and RRS ]-->
<meta content='blogger' name='generator'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical path "feeds/posts/default"' expr:title='data:blog.title + " » Atom"' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical path "feeds/posts/default?alt=rss"' expr:title='data:blog.title + " » Feed"' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical path "feeds/comments/default?alt=rss"' expr:title='data:blog.title + " » Comments Feed"' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>

<!--[ Theme color ]-->
<meta content='#ffffff' name='theme-color'/>
<meta content='#ffffff' name='msapplication-navbutton-color'/>
<meta content='#ffffff' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
<meta content='yes' name='apple-mobile-web-app-capable'/>

<!--[ Favicon ]-->
<link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='apple-touch-icon' sizes='120x120'/>
<link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='apple-touch-icon' sizes='152x152'/>
<link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='shortcut icon' type='image/x-icon'/>

<!--[ Open graph ]-->
<meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title.escaped' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<meta expr:content='data:blog.title.escaped' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<meta content='website' property='og:type'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription.escaped' property='og:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title' property='og:description'/>
</b:if>
<b:else/>
<meta content='article' property='og:type'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription.escaped' property='og:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:post.snippet.escaped snippet { length: 147, links: false, linebreaks: false, ellipsis: false }' property='og:description'/>
</b:if>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title.escaped' property='og:image:alt'/>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta content='Add_your_image_url_here' property='og:image'/>
</b:if>

<!--[ Twitter card ]-->
<meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title.escaped' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' name='twitter:url'/>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription.escaped' name='twitter:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title' name='twitter:description'/>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription.escaped' name='twitter:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:post.snippet.escaped snippet { length: 147, links: false, linebreaks: false, ellipsis: false }' name='twitter:description'/>
</b:if>
</b:if>
<meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title.escaped' name='twitter:image:alt'/>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' name='twitter:image:src'/>
<b:else/>
<meta content='Add_your_image_url_here' name='twitter:image:src'/>
</b:if>

<!--[ Sife verification ]-->
<meta content='xxxxxxxxxxxxxxxxx_g' name='google-site-verification'/>
<meta content='xxxxxxxxxxxxxxxxx' name='msvalidate.01'/>
<meta content='xxxxxxxxxxxxxxxxx' name='p:domain_verify'/>
<meta content='xxxx_xxxxx-xxxxxxx' name='majestic-site-verification'/>
<meta expr:content='data:blog.title.escaped' name='copyright'/>
</b:if>

 Lời Kết

Trên đây là bộ thẻ meta chuẩn seo mà mình đã chia sẻ cho các bạn, nếu có vấn đề gì về khiếu nại hay bản quyền hãy comment xuống dưới. Chúc các bạn ngày làm việc hiệu quả.


Click the link to see the code: https://www.kienthucthuvi.xyz/p/code-ne.html

Techzvn.Net

Thư viện thủ thuật Phần mềm - Windows - Android - IOS

Post a Comment

Previous Post Next Post

Thảo Luận

×Close